PORUCHY ELEKTRO, REVIZE, SERVIS, PŘIHLÁŠKY ČEZ. TEL:704 446 446

 INFORMAČNÍ POVINNOSTI PRODEJCE

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

RADY A INFORMACE, PRÁVA SPOTŘEBITELŮ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

více naleznete v níže přiloženém souboru  

Všechny ceny zboží uvedené v našem internetovém obchodě jsou včetně DPH.

Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen v důsledku změny cen na CZ         trhu nebo změny kursu Kč k ostatním zahraničním měnám.

Objednané zboží (netýká se našich skladových zásob) za zobrazenou cenu nemusí být dodáno,pokud došlo ke změně nákupní ceny u našich dodavatelů.O této skutečnosti máme povinnost Vás informovat emailem (uvedený ve vaší objednávce) k odsouhlasení změny ceny.

Ke každé zásilce bude přiložen doklad o koupi.

Vyřízení Vaší objednávky

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 7 pracovních dnů, nejpozději však do 3 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud je zboží díky velkému zájmu vyprodáno nebo není skladem v CZ a dodací lhůta by přesáhla 3 týdny, budeme Vás včas telefonicky informovat.

Dodání zboží

Objednané zboží hmotností do 25 kg zašleme na dobírku poštou nebo PPL do hmotnosti 50kg přepravní společností PPL.

Převzetí zboží od přepravní firmy:

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Poštovné a balné

Česká pošta - objednávka nad 5 000,- (ZDARMA)

PPL - objednávka nad 5 000,- (ZDARMA)

Česká pošta - Obchodní balík (159,-)

PPL - na dobírku (129,-)

Osobní odběr – prodejna pracovních oděvů, Pražská 16, 466 01 Jablonec nad Nisou (59,-)

Zasílání na Slovensko: zaslání na Slovensko je možné na dobírku (od 350,-CZK) která probíhá prostřednictvím Slovenské pošty a dobírková částka bude od Vás vybrána v Eurech. Pro více info o další možnosti platby za zboží (např. na náš bankovní účet vedený na Slovensku)nás neváhejte kontaktovat na emailu info@mm2000.cz nebo +420 603 71 61 71

Informační email o stavu objednávky

Po odeslání objednávky Vám systém eshopu vždy automaticky odešle informační email o přijetí objednávky s kopií Vaší objednávky.

Po vyřízení a vyskladnění objednávky opět obdržíte informační email,že objednávka byla vyřízena. Od této chvíle je dodací lhůta obvykle 7 pracovních dní (toto je ovlivněno přepravními službami)

Pokud Vám informační email nebyl doručen,zkontrolujte prosím Vaší emailovou SPAM schránku, zda nebyl přesměrován do této schránky nebo nás kontaktujte na telefonu 483 384 000 (8,00h – 17,00h)

Další informace

Veškeré Vaše dotazy Vám zodpovíme od pondělí do pátku v době od 8,00 do 17,00 hodin a to na tel. čísle:483 384 000 nebo na emailu ardonprodejnajablonec@seznam.cz

Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím formuláře na našem elektronického obchodu

mailem na adrese ardonprodejnajablonec@seznam.cz (upřednostňujeme objednávku přes eshop)

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod a uvést následující údaje:

jméno a příjmení případně obchodní jméno

IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

název a kód ( je li uveden) zboží dle nabídky

způsob odebrání a dopravy (PPL nebo Česká pošta)

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 200,-Kč za každý jednotlivý kus. Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího závazné a nelze je zrušit.

NEVYZVEDNUTÍ / NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Při neodebrání objednaného nebo nevyzvednutí zaslaného zboží (porušení uzavřené smlouvy odesláním objednávky), má prodávající nárok až na 15% z účtované částky jako smluvní pokutu.V každém případě má však nárok na promarněné poštovné a balné a to ve výši minimálně 200Kč.

výňatek z internetu:

Ivana Picková, tisková mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů České republiky však upozorňuje na omyl, kterého se někteří zákazníci mohou z neznalosti dopustit typicky při odběru zboží právě pomocí dobírky. "Pokud si spotřebitel zboží objedná a pak si je nevyzvedne, jde o porušení smlouvy a podnikatel má plné právo na něm následně vymáhat náhradu škody," upozorňuje Picková s tím, že si takto provozovatel internetového obchodu může účtovat náklady na dopravu, balné a případné prokazatelné administrativní úhrady.

Ochrana Vašich osobních dat

Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky.

Důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si vaší Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se schromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel včas publikovány.

Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat (bez nich nebude reklamace přijata)

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, PPL, ...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře ci dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

K reklamaci je nutné pro lepší identifikaci vždy předložit fakturu (dodací list) nebo doklad o zaplacení a dodání zboží případně záruční list a vlastní reklamované zboží.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží na reklamaci,ale i zpět z reklamace nese zákazník.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

zákonná záruka v délce 24 měsíců při koupi zboží pro soukromou potřebu (§ 620 Občanského zákoníku)

zákonná záruka v délce 12 měsíců při koupi zboží pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití.Na faktuře je uvedeno IČO (§ 429 Obchodního zákoníku)

záruční lhůta se neprodlužuje o dobu spojenou s případným vyřízením reklamace

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením číslo objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

zboží by mělo být v originálním nepoškozeném obalu

v balení by měly být všechny návody a záruční listy

zboží by mělo být nepoužité nebo nepoškozené

V případě známek jakéhokoliv používání nebo poškození se může stát ,že by mohla být nárokována adekvátní částka k uvedení vraceného zboží do původního stavu.Tato částky by byla v takovém případě požadována na zákazníkovi.

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.V žádném případě neposílejte zboží na dobírku,nebude převzato. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.Viz příloha ,,Odstoupení od smlouvy o koupi zboží přes internet,bez udání důvodů - formulář ke stažení níže . 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

 

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: bez udání důvodu, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

 designed by panavis | contents ©2024 osobní ochranné pracovní pomůcky | powered by Online Shop panavis & Quick.Cart
Počítadlo.cz
<